Game Sodoku Check3

Played 11021 lần chơi game.
0 (0 Thích)
Game Sodoku Check3 - Chơi game Sodoku Check3 trực tuyến trên mobile, PC miễn phí được yêu thích năm 2023.

1. Giới thiệu game

Luật chơi của trò chơi Sodoku Check3 là: đánh ba dấu kiểm vào mỗi hàng và cột. Các dấu kiểm không được đặt cạnh nhau hoặc phía trên nhau. Bạn có thể gạch chéo những vị trí không có dấu kiểm.

2. Hướng dẫn chơi game Sodoku Check3

Use the mouse to play.

+ Sử dụng chuột, bàn phím hoặc chạm vào màn hình trên mobile.

+ Xem thêm hướng dẫn trong trò chơi.3. Thể loại trò chơi

4. Hình ảnh trong game

Bình luận

Chơi game khác

×

Report Game