Game Fit Cats

Played 110143 lần chơi game.
0 (0 Thích)
Game Fit Cats - Chơi game Fit Cats trực tuyến trên mobile, PC miễn phí được yêu thích năm 2023.

1. Giới thiệu game

Mèo thích hộp! Thả những con mèo có kích cỡ khác nhau vào hộp. Nếu hai con mèo có cùng kích thước chạm vào nhau, chúng sẽ hợp nhất thành một con mèo lớn hơn.
Nếu con mèo rơi ra ngoài hộp, trò chơi sẽ kết thúc. Trong trò chơi, bạn cũng có thể sử dụng chuột để đuổi bất kỳ con mèo nào ra khỏi hộp. Ngoài ra, thỉnh thoảng bạn có thể bắt được những con chuột mang lại cơ hội này.
Cố gắng mở khóa tất cả những con mèo.

2. Hướng dẫn chơi game Fit Cats

+ Giải thoát mèo.

+ Sử dụng chuột, bàn phím hoặc chạm vào màn hình trên mobile.

+ Xem thêm hướng dẫn trong trò chơi.3. Thể loại trò chơi

4. Hình ảnh trong game

Bình luận

Chơi game khác

×

Report Game