Game Game Of Thrones - Winter Is Coming

Played 11092 lần chơi game.
0 (0 Thích)
Game Game Of Thrones - Winter Is Coming - Chơi game Game Of Thrones - Winter Is Coming trực tuyến trên mobile, PC miễn phí được yêu thích năm 2023.

1. Giới thiệu game

Another winter, cold and dark. And with the evils slowly awakening! Who will guard the city this winter? The brave begin his journey. Guard here, save humanity, defeat the evil!

2. Hướng dẫn chơi game Game Of Thrones - Winter Is Coming

W,A,S,D to walk Spacebar to jump Shift to run Mouse to aim Mouse button to fire

+ Sử dụng chuột, bàn phím hoặc chạm vào màn hình trên mobile.

+ Xem thêm hướng dẫn trong trò chơi.3. Thể loại trò chơi

4. Hình ảnh trong game

Bình luận

Chơi game khác

×

Report Game