Game Sắp Xếp Quân Bài AST

Played 110178 lần chơi game.
0 (0 Thích)
Game Sắp Xếp Quân Bài AST - Chơi game Sắp Xếp Quân Bài AST trực tuyến trên mobile, PC miễn phí được yêu thích năm 2023.

1. Giới thiệu game

Sắp Xếp Quân Bài AST (Autumn Solitaire Tripeaks) là game bài cổ điển với 100 cấp độ. Game này bạn phải xóa tất cả các thẻ khỏi hoạt cảnh, bạn có thể loại bỏ các thẻ trên cùng có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn 1 thẻ so với thẻ mở ở phía dưới.

2. Hướng dẫn chơi game Sắp Xếp Quân Bài AST

+ Chọn lá bài theo thứ tự. Nếu hết quân bạn có sự trợ giúp từ là joker để chọn bài tiếp.

+ Sử dụng chuột, bàn phím hoặc chạm vào màn hình trên mobile.

+ Xem thêm hướng dẫn trong trò chơi.3. Thể loại trò chơi

4. Hình ảnh trong game

Bình luận

Chơi game khác

×

Report Game