Game Tìm Chữ Cái

Played 11070 lần chơi game.
0 (0 Thích)
Game Tìm Chữ Cái - Chơi game Tìm Chữ Cái trực tuyến trên mobile, PC miễn phí được yêu thích năm 2023.

1. Giới thiệu game

Tìm Chữ Cái là Trò chơi giáo dục và bạn sẽ tạo một khối có giá trị ngẫu nhiên theo A-B-C-D-E. Bạn cần chạm vào một ô trên bảng để đặt khối này nhằm tạo thành một chuỗi có ít nhất 3 khối có cùng giá trị. Sau đó, họ hợp nhất thành một!

2. Hướng dẫn chơi game Tìm Chữ Cái

+ Sử dụng chuột, bàn phím hoặc chạm vào màn hình trên mobile.

+ Xem thêm hướng dẫn trong trò chơi.3. Thể loại trò chơi

4. Hình ảnh trong game

Bình luận

Chơi game khác

×

Report Game